Legitimerad psykoterapeut Handledarutbildad Lunds universitet

Familjeterapeut  
Legitimerad sjuksköterska specialist i psykiatri
Dessutom; nätverksutbildning, ledarutbildning, COPEutbildning, sexologi, Parterapi EFT (Emotionell focused Therapy) m m.

Kontakt:

Lasse Nilsson

070-534 21 86

Fallhammargatan 3A Västerås

Borgmästatan 6 Sala

lassepuab@icloud.com

lasse@psykoterapiutveckling.se

 

 Jag är verksam i Västerås, Fallhammargatan 3A och Sala, Borgmästargatan. Jag arbetar med samtal, psykoterapier och handledning. Min verksamhet vänder sig till individer, par och familjer där jag arbetar utifrån systemiska teorier, kognitiva- och kognitiva beteendeterapeutiska teoretiskar ramar. Handledning och stöd till enskilda medarbetare eller grupper är andra uppdragsområden. För medarbetare inom socialtjänst, behandlingshem, vårdcentraler, elevhälsovård. Jag har lång erfarenhet som chef som jag använder i chefshandledning och organisationsutveckling. I mina parterapier utgår jag från systemisk teori men även från EFT (emotionell focused therapy).

För uppdragsgivaren kan det finnas en vinst i att anlita extern kompetens enligt uppdragsprincip. Det medför begränsade kostnader och att ordinarie personal kan avlastas vissa arbetsuppgifter. Jag kan även åta mig konsultativa handledningsuppdrag för era medarbetare eller familjehem. Det innebär att jag kan arbeta med "korta uppdrag", utifrån akuta behov. Mina nuvarande uppdragsgivare är kommuner, landsting, företagshälsovårdar, privata vårdgivare och enskilda uppdragsgivare.

Jag har förmånen att anlitas av flera vårdcentraler där jag handleder sjuksköterskor och distriktssköterskor i deras viktiga men svåra arbete. Handledningen har haft fokus på de processer som de har tillsammans med patienter i telefon eller i deras arbete med direkt patientarbete. Fokus har varit att öka den egna förståelsen av vad som händer med dig som vårdpersonal men också att öka kunskap om de psykologiska processer som finns mellan oss människor i de situationer som kan uppstå med hjälsökande människor.

Jag handleder även socialtjänstpersonal med de viktiga och svåra frågr som finns i deras vardag. 

Några aktuella uppdragsgivare: Sala kommun, Hedemora kommun, Västmanlands(region) landsting, Sörmlands(region) landsting, Avesta kommun. Hagabergsgård AB. Vårljus AB, Q-ra, Priohälsan. Företagshälosvård; Avonova AB.