En framgångsrikare arbetsplats!

Vad menar jag med det?
Det jag tänker på är en…
Liten kurs i din personliga utveckling
Jag menar att de medarbetare som du omger dig med blir effektivare om de har uppnått en ökad balans i sig själv där de känner sina styrkor, resurser, sina svaga sidor.
Men även där de får egna redskap, copingstrategier att hantera situationer som uppstår i deras närhet. Vare sig det sker på arbetet eller hemma. Vare sig det handlar om att hantera en svår situation eller att utvecklas till att fortsätta hantera de vanliga situationerna som de möter varje dag på ett fortsatt bra sätt. Vi arbetar tillsammans med samtal och övningar under våra möten även genom att deltagarna arbetar mellan våra möten.
Alltså att Er arbetsplats fungerar mer optimalt genom att de enskilda medarbetarna uppnår en ökad känsla av egen kompetens. Minskad risk för ohälsa, ökad arbetsglädje på arbetsplatsen.

 

 Arbetet sker i era lokaler eller i lokalen som jag tillhandahåller.