Stress-/utmattningssymptom har i de allra flesta fall utvecklats under en mycket lång tidsperiod. I de allra flesta fall finns ingen tydlig bild av när problemutvecklingen startade, det som är tydligt är att problem föreligger idag. Enligt våra erfarenheter är dessutom orsak/ verkan kopplingen oftast inte tydlig, vad är egentliga de viktigaste orsakerna till aktuella problem ?

För att framgångsrikt kunna rehabilitera personer med aktuell problematik krävs ett planerat arbetssätt grundat på praktisk erfarenhet. Mitt arbete utgår från följande 5 grundpelare.

"Tiden är viktig"

All forskning visar att det är önskvärt att sätta in rehabiliteringsåtgärder fortast möjligt.

 

”Enbart handling ger resultat”

Det är viktigt att individen är  engagerad och delaktig i sitt förändrings och utvecklingsarbetet.

"Strukturerad ansats"

Som behandlare måste arbetet ske strukturerat och målinriktat. Därför använder jag en inledande strukturerad intervju som stödverktyg. Jag kan senare använda intervjun som underlag för att kunna stödja dig på ett aktivt sätt.

    

"Varje människa är unik"

Inom den trygga ramen av ett strukturerat sätt att arbeta kan jag skräddarsy ett åtgärdspaket. Förutom gedigna kunskaper i samtalsterapi kan jag vid behov använda  avslappningsövningar, arbeta med hemläxor, övningar som syftar till att stärka färdigheter som du har nytta av. Du behöver kunna skydda dig på ett hälsosamt sätt så att du inte hindras att leva det liv som du vill leva.

   

"Kompetensen måste vara hög"

Såväl den formella kompetensen som den faktiska måste vara hög. Jag är legitimerade psykoterapeuter med långvarig relevant erfarenhet. Jag är även leg sjuksköt spec psykiatri. Jag har nu många års erfarenhet från arbete inom företagshälsovård som är en mycket viktig faktor i mitt arbete.